Ironman Woodcutting Hiscores

Rank Name Level XP
1 Samos 99 200,000,000
2 Iron Task 99 17,109,170
3 Fe Thomas 80 1,990,435