Ironman Cooking Hiscores

Rank Name Level XP
1 Samos 99 16,597,862
2 Iron Task 94 8,012,644
3 Taanka 84 3,162,902