Ironman Farming Hiscores

Rank Name Level XP
1 Iron Task 99 13,548,569
2 Samos 99 13,319,766
3 Taanka 93 7,546,076