Ironman Thieving Hiscores

Rank Name Level XP
1 Iron Task 99 17,648,299
2 Samos 99 13,215,411
3 Taanka 92 6,708,444
4 Voy 85 3,503,831