Ironman Thieving Hiscores

Rank Name Level XP
1 Iron Task 99 17,648,299
2 Samos 99 13,215,411
3 Taanka 99 13,034,841
4 Voy 85 3,503,831
5 Wartownik 75 1,307,515
6 Pureparadox 75 1,296,375