Ironman Smithing Hiscores

Rank Name Level XP
1 Samos 99 13,149,687
2 Iron Task 99 13,057,274